SG SONGPOLLOHAKIT

บริษัท เอส จี ทรงพล โลหะกิจ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2538 เพิ่มในการ รับซื้อเศษเหล็ก และเศษโลหะทุกชนิดด้วยประสบการณ์และความชำนาญจากรุ่นสู่รุ่น ลูกค้าหลักของเรา อยู่ในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน ในอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทของเราได้รับอนุญาตให้เป็นผู้กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียและอันตราย จากกรมโรงงานตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องของการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว บริษัท เอส จี ทรงพลโลหะกิจ จำกัด พร้อมที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาด้านการจัดเศษเหล็กเศษโลหะทุกชนิด ไม่ว่าจะน้อยหรือมากด้วย ความจริงใจ ดังนั้นทางเราพร้อมที่จะประมูลเศษเหล็กเศษโลหะทุกชนิด
และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขบริษัทท่านทุกประการ.

ดูแลใส่ใจในบริการอย่างถึงที่สุด

บริษัทฯ ต้องเรามีรถหกล้อ สิบล้อ รถเครน มากกว่าสิบคัน และรถสไลด์กระบะพ่วง มีบริการวางกระบะ เพื่อให้ท่านจัดเก็บวัสดุไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ และทำให้การจัดเก็บ เป็นระเบียบเรียบร้อย(5 ส.) เรามีเจ้าหน้าที่ และคนงานออกไปเก็บเศษโลหะ ให้นอกสถานที่ และประเภทของรถบรรทุกที่จะออกไป เก็บ เศษเหล็กปั๋ม เศษเหล็กตัดไฟ เศษแม่พิมพ์ที้งต้องการทำลาย เศษสแตนเลส และเศษโลหะทุกฃนิด ในราคาสูง เพราะเราเป็นตัวแทนโรงหลอมที่มีโควต้ามากที่สุดในประเทศ และคัดเศษเหล็กส่งออกต่างประเทศ ท่านจึงไว้วางใจในราคาเราได้ โรงงานเราทำงานรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกกับบริษัทของท่าน เศษโลหะหลายชนิด ทำการแปรสภาพเป็นเศษโลหะอัดก้อน เพื่อความสะดวกในการหลอมเหล็ก ใช้งานต่อไป พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ทันสมัย ทำงานด้วยความใส่ใจ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้รวดเร็ว สะอาด เรียบร้อย เรามีพนักงานพร้อมบริการนอกสถานที่ รวดเร็ว ทันใจ สะดวก และยังมี กระบะ สไลด์ เพื่อให้บริษัทฯ ท่านจัดเก็บเศษวัสดุได้สะอาด และเพื่อเข้าระบบ ISO.