Standart

$ 5,000
per every year
 • 60 Min. - 180 Min.
 • Event
 • BANGKOK

Business

$ 7,000
per every year
 • 60 Min. - 300 Min.
 • Event & Wedding
 • BANGKOK

Premium

$ 12,000
per every year
 • End of the ceremony
 • Event & Wedding
 • BANGKOK

Ultimate

$ 15,000
per every year
 • End of the ceremony
 • Event & Wedding
 • All COUNTRY

พิธีกรมืออาชีพ ดิ๊พ บอยสเก๊าท์

งานพิธีกรเป็นอีกอาชีพที่ผมรัก
และพร้อมที่จะสร้างสรรค์
ผลงานให้คุ้มค่ากับงานที่สำคัญของคุณ                

ช่องทางการติดต่อ
Mobile 0888744499
Line @dipboyscout
Facebook พิธีกรงานแต่งงาน พิธีกรงานอีเว้นท์ ดิ๊พ บอยสเก๊าท์ พิธีกรมืออาชีพ
Website www.พิธีกรงานแต่ง.com

Contact Us